Skip to content

БраулифтингИзпъване и повдигане кожата на веждите и челото

Корекция-на-клепачи-Пластичен-хирург-София-Д-р-Скерлев-2

Какво е Браулифтинг?

Браулифтинг е хирургична пластична операция, при която се извършва изпъване и повдигане кожата на веждите и челото.

С течение на времето, под влияние на най-различни фактори – стареене на кожата, гравитация, свръхмускулна активност, веждите се смъкват надолу. Лицето придобива изморен и по-състарен вид. Излъчва загриженост, вместо ведрост и спокойствие.

Дори когато вътрешното ни състояние е добро, хиператрофията на челния мускул, отпускането на кожата поради загуба на еластичност, смъкват веждите и променят излъчването на лицето. Така че, за съжаление, от един момент нататък, само вътрешното психично здраве не е достатъчно, за да се изрази доброто настроение.

Чрез брау лифтинг се опъва излишната кожа на челото и бръчките се изглаждат. Най-подходящата възраст за брау лифтинг е около 40 години при жените и 46 години при мъжете. Брау лифтинг е препоръчителен и в случаите, в които пациентът е млад с хиперактивна мускулатура на челото за коригиране на ранно появили се бръчки.

Използват се различни оперативни методи при брау лифтинг. Ендоскопският брау лифтинг е „безкръвна” процедура, при която през три малки разреза в окосмената част на главата се отсепарира кожата на челото до веждите, изпъва се и се фиксира в по-горна позиция. Фиксацията става с резорбируема пластина с малки зъбчета или титанов винт.

Ендоскопският брау лифтинг може да се комбинира с темпорален лифтинг, при който се опъва кожата в областта на слепоочието и се повдига края на веждата.

Други методи за изпъване на кожата на веждите и челото

Все още съществува и класическият метод, който се нарича бикоронарен фронтален лифтинг. Индикациите за него са много по-ограничени, но има показания и за неговото използване.

При този лифтинг се прави голям разрез в окосмената част на около един – два сантиметра зад линията на косата и се отсепарира кожата от цялото чело. Опъва се, излишната кожа се изрязва и се зашива.

Бикоронарният фронтален лифтинг все по-рядко се използва, тъй като белегът е много голям и често се случва да има участъци със загуба на коса /алопеция/.

Изборът на лифтинг метода, по който ще бъде извършено изпъването на кожата на челото и повдигането на веждите, зависи от анатомичните особености на пациента и неговите индивидуални желания.

Брау лифтинг за повдигане на веждите и изглаждане на бръчките по челото може да бъде комбиниран с блефаропластика за по-добър ефект. Много често е трудно да се отдиференцира какъв е проблемът с тъжния вид на окото – дали има излишна кожа в областта на горния клепач или веждите са разположени по-ниско.

Затова в процеса на консултация с вашия лекар се уточнява какво точно трябва да се направи: брау лифтинг, блефаропластика или комбинация от двете. Много приятен ефект от брау лифтинг операцията е освеженото чело без видими белези.

Запишете консултация днес!