Водещи етични принципи в моята професионална практиката

 

 • Практикувам само световно доказани пластични  и естетични процедури.

 

 • Зачитам желанията на пациента и не препоръчвам пластични и естетични интервенции, които той не е поискал изрично.

 

 • По време на първата консултация предоставям на пациента изчерпателна и компетентна информация в първо лице, единствено число, какво ще му се случи  лично на него. Запознавам пациента с предимствата и недостатъците на желаната от него медицинска интервенция.

 

 • Извършвам операции и процедури, когато  пациентът има убеденост и вътрешен комфорт по отношение на пластичната или естетична интервенция, която иска да предприеме.

 

 • Мой дълг е да се съобразя с общото здраве на пациента – физическо и психическо, както и с възрастта му и да не препоръчвам процедури, за които тялото не е дорасло физически.

 

 • Спазвам правилото: „Консултацията не е операция”. Времето за размисъл при вземането на осъзнато решение е ключов момент за постигане на удоволетворяващ резултат.

 

 • Гарантирам обратна връзка на пациента с мен и моя екип, след интервенцията.

 

 • Не извършвам интервенции при пациенти с нереалистични очаквания, застрашаващи живота им.

 

 • Спазвам професионална етика по отношение на публичната активност.

 

 • Стремя се публичната ми активност да се концентрира върху образоване на аудиторията по отношение на процедурите, свързани с пластичната и естетична хирургия, както  и по отношение на световните стандарти в тази област.

 

 • Не правя неясни и подвеждащи рекламни послания, които уронват престижа на бранша и създават естетически комплекс у потенциалните пациенти.

 

www.isaps.org