Д-р Михаил Скерлев е завършил медицинския институт в гр. Варна през 1984 г.  От 1992 г. специализира пластична хирургия при проф. Сколтц в Университета Мендуза в Южна Африка. През 1998 г. придобива специалност по Обща хирургия, а от 2000 г. специалност по Пластично-реконструктивна и естетическа хирургия.  Основава и ръководи Медицински център Галатея през 2001 г. Секретар за България на Международната асоциация на естетичните хирурзи (ISAPS).