Брау лифтинг 

 

Брау лифтинг е хирургична пластична операция, при която се извършва изпъване и повдигане кожата на веждите и челото.

 

С течение на времето, под влияние на най-различни фактори – стареене на кожата, гравитация, свръхмускулна активност, веждите се смъкват надолу.  Лицето придобива изморен и по-състарен вид. Излъчва загриженост, вместо ведрост и спокойствие.

 

Дори когато вътрешното ни състояние е добро, хиператрофията на челния мускул, отпускането на кожата поради загуба на еластичност, смъкват веждите и променят излъчването на лицето. Така че, за съжаление, от един момент нататък, само вътрешното психично здраве не е достатъчно, за да се изрази доброто настроение.

 

Чрез брау лифтинг се опъва излишната кожа на челото и бръчките се изглаждат. Най-подходящата възраст за брау лифтинг е около 40 години при жените и 46 години при мъжете. Брау лифтинг е препоръчителен и в случаите, в които пациентът е млад с хиперактивна мускулатура на челото за коригиране на ранно появили се бръчки.

 

Използват се различни оперативни методи при брау лифтинг. Ендоскопският брау лифтинг е „безкръвна” процедура, при която през три малки разреза в окосмената част на главата се отсепарира кожата на челото до веждите, изпъва се и се фиксира в по-горна позиция. Фиксацията става с резорбируема пластина с малки зъбчета или титанов винт.

 

Ендоскопският брау лифтинг може да се комбинира с темпорален лифтинг, при който  се опъва кожата в областта на слепоочието и се повдига края на веждата.

 

Все още съществува и класическият метод, който се нарича бикоронарен фронтален лифтинг. Индикациите за него са много по-ограничени, но има показания и за неговото използване.

 

При този лифтинг се прави голям разрез в окосмената част на около един - два сантиметра зад линията на косата и се отсепарира кожата от цялото чело. Опъва се, излишната кожа се изрязва и се зашива.

 

Бикоронарният фронтален лифтинг все по-рядко се използва, тъй като белегът е много голям и често се случва да има участъци със загуба на коса /алопеция/.

 

Изборът на лифтинг метода, по който ще бъде извършено изпъването на кожата на челото и повдигането на веждите, зависи от анатомичните особености на пациента и неговите индивидуални желания.

 

Брау лифтинг за повдигане на веждите и изглаждане на бръчките по челото може да бъде комбиниран с блефаропластика за по-добър ефект. Много често е трудно да се отдиференцира какъв е проблемът с тъжния вид на окото – дали има излишна кожа в областта на горния клепач или веждите са разположени по-ниско.

 

Затова в процеса на консултация с вашия лекар се уточнява какво точно трябва да се направи: брау лифтинг, блефаропластика или комбинация от двете. Много приятен ефект от брау лифтинг операцията е освеженото чело без видими белези.