Премахване на белези

Премахване на бенки

 

Много често малки кожни тумори като бенки, брадавици и други, развалят добрия естетически вид на лицето и създават дискомфорт. Това налага тяхното отстраняване. Въпреки ширещите се вярвания, че тези неща не трябва да се махат, отстраняването им по хирургичен път е безопасно.

 

Лошата слава при премахване на бенки е свързана с няколко случая, при които следствието е било грешно възприето като причина. В някои случаи наличието на вътрешен тумор може да се прояви като бенка върху кожата – т.е. като следствие от процеси, които вече протичат в организма, дори и човек да не подозира за тяхното развитие. В тези случаи е съвсем нормално да бъде открита и истинската причина за появата на някое кожно образувание.

 

Но в масовия случай, това доброкачествени кожни тумори и премахване на бенки по никакъв начин не може да доведе до вътрешно заболяване.  Затова е препоръчително да се премахнат, когато придават неестетичен вид на кожата.

 

При премахване на бенки най-важна е посоката на разреза. Изрязването се извършва в минимални естетични граници по метода на листовидната ексцизия – това е специичен разрез във формата на листо, при който е важна посоката на дългата ос. Тя трябва да бъде успоредна и да съвпада с естествените гънки на лицето.

 

При белег в такава посока, след узряването му, той е напълно незабележим. Ако обаче, разрезът се направи в посока перпендикулярна на естествените гънки или бръчки, той остава много забележим, независимо колко е фин.

 

При премахване на бенки и други дребни кожни тумори, задължително се изпращат за хистологично изследване. В огромния процент случаи, резултатът е доброкачествен, което не налага други действия. Когато се касае за злокачествено кожно образувание, се налага да се направи ре-операция, при която мястото където е била бенката, се изрязва в по-широки граници и се предприема допълнително лечение ако е необходимо.

 

премахване на бенки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекция на белези от травми и операции

 

Когато става дума за премахване на белези след травми и операции, трябва да е ясно, че не става дума за пълно заличаване.

 

Пемахване на белег означава да го направиш фин. И причината за съществуването на по-големите белези, обикновено е свързана с посоката в която е рязана или наранена кожата и след това зашита или зараснала. В общи линии, фината изработка на кожен разрез и шев не е приоритет при класическата хирургия, а и в пластичната хирургия корекцията на по-големи белези се практикува сравнително отскоро.

 

Обикновено се прилага техника, при която широкият белег се изсича и раната се зашива много фино, така че да се получи възможно най-тесен белег, като конец.

 

Режимът на следоперативното възстановяване – превръзките и следоперативната грижа с различни медикаменти, е от много голямо значение за крайния ефект.

 

По време на консултация се уточняват методът за премахване на белеги необходимите грижи, за да има пациентът реалистични очаквания.