Политиката на всяка страна е различна относно регламента, обучението и сертифицирането на пластичните хирурзи. Членство в Международното дружество по естетична и пластична хирургия означава, че един хирург е сертифициран в собствената си страна.

 

Той се препоръчва за членство, в писмена форма, от двама членове на дружеството. Кандидатстващият пластичен хирург  трябва да има най-малко три години активна практика по специалността си.


Ако сте взели решението да се подложите на естетична или пластична операция, следващата стъпка е да направите своя избор на пластичен хирург.

 

От значение е да се информирате относно:


1.    Обучението и опита, който има вашият бъдещ пластичен хирург за желаната процедура.
2.    Опитът на пластичния хирург в извършването на широк кръг от естетични и пластични процедури.
3.    Членство в Българската асоциация по пластично-възстановителна и естетична хирургия (BulAPRAS). 
4.    Членство в Международното дружество по естетична и пластична хирургия (ISAPS).


Консултацията с избрания от вас лекар е първата стъпка, която трябва да предприемете, за да разберете как чрез тази процедура ще се постигне оптимално подобряване на вашия външен вид и имидж. По време на консултацията трябва да бъдете осведомени за всички възможности, касаещи конкретно вашия случай. 

 

Една консултация трябва да включва:

 

•    обсъждане на вашите цели; 
•    възможностите, които пластичната и естетична хирургия предлагат;
•    очакваните резултати и вероятните рискове;
•    подробности относно: приемането на лекарства, употребата на витамини, заместители на билкова основа, алкохол, цигари и наркотици; 
•    оценка на вашето здравословно състояние;
•    подробна информация за курса на лечение и допълнителните процедури, ако те са необходими. 

 

Естетичната и пластична хирургия, както всяка медицинска интервенция, е свързана със съответните  рискове и потенциални странични ефекти. Пластичният хирург трябва да ви разясни евентуалните негативни последствия и вие да подпишете информирано съгласие за конкретната пластична операция.


Вашият хирург ще отговори на всичките ви въпроси.


За успеха на процедурата и цялостното удовлетворение от нея, вие трябва да следвате точно инструкциите на вашия хирург. 

 

Добре е пластичният хирург да покаже снимки, които демонстрират неговите типични резултати свързани с процедурата, която бихте искали да си направите.


В процеса на предоперативната консултация споделете вашите желания и очаквания и вземете предвид мнението на лекаря доколко са реалистични те.


Решението да се подложите на конкретната оперативна процедура е ваше, но съобразено с реалните възможности на пластичната хирургия и вашите анатомични особености.


По време на консултацията не трябва да изпитвате притеснение и неудобство. Лекарят трябва да създаде обстановка на отворена комуникация,  за да ви подготви за предстоящата процедура по най-позитивния и полезен начин.